Waardebepaling van bomen

Na een schadegeval aan een boom of bomengroep kunnen we de waardevermindering objectief berekenen. Stel: bij uw buren wordt een boom geveld en deze valt in uw tuin. Schade aan het tuinhuis, uw tuinstoelen en gazon en misschien het zwembad kan door een expert van de verzekering perfect worden berekend. Bij bomen is het anders: stel dat een auto in uw tuin belandt en tegen uw boom rijdt.
U belt ons en wij komen ter plaatse om de schade vast te stellen. We berekenen de waardevermindering en u krijgt een verslag waarmee u bij uw verzekering een schadevergoeding kan aanvragen. Achteraf komen we terug om uw boom verder te verzorgen en op te volgen.

Andere schade zou kunnen zijn:

  • vandalisme
  • gaslekken, strooizout, herbiciden en dergelijke
  • aanleggen van buizen en elektriciteitskabels
  • clandestien kappen

Bij de berekening maken we een onderscheid tussen een gedeeltelijke beschadiging en een totale vernieling. Als de boom totaal vernield is, gaan we na of de vernielde boom vervangen kan worden. Als de boom nog jong is, wordt de schadevergoeding berekend op het vervangen door een nieuw identiek exemplaar. Oudere bomen kunnen niet worden berekend om te worden vervangen; daar gebruiken we de Uniforme Methode om een schadevergoeding te berekenen. Voor gedeeltelijk beschadigde bomen wordt een percentage van de boomwaarde als schadevergoeding berekend. Dit percentage stemt overeen met de omvang van de schade.

Uniforme methode voor waardebepaling van bomen

Sinds 1979 wordt de Uniforme Methode voor Waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het openbaar domein in Vlaanderen algemeen gebruikt door openbare besturen voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen. In 1996 werd de Uniforme Methode gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw.

Intussen wordt de Uniforme Methode algemeen aanvaard door Rechtbanken en Verzekeringsmaatschappijen als een objectieve en aanvaardbare berekeningswijze voor straatbomen, parkbomen en bomen in tuinen en groenzones. De waarde van een boom wordt berekend met vijf factoren: de basiswaarde B, de soortwaarde S, de standplaatswaarde St, de conditiewaarde C en de plantwijzewaarde P.

De waarde W van een boom in Euro = B x S x St x C x P

Graag meer informatie? Laat het ons weten. Bij ons kan u terecht met alle boomproblemen, ook de visuele controle ivm de toestand en de veiligheid van uw boom.