Boomverzorging: snoeien, verplanten of genezen van ziekten en plagen

Bomen zijn grote houtige gewassen. Dankzij hun specifieke manier van groeien, maken ze het grootste deel uit van de vegetatie op aarde. Een goed inzicht in de groeiwijze van een boom is de basis van boomverzorgingswerk. Alleen met deze kennis kunnen bomen goed beheerd en verzorgd worden op een manier die hun groei en ontwikkeling in het stedelijk gebied ondersteunt.

 

Standplaatsverbetering van bomen

Standplaatsverbetering is het verbeteren of herstellen van de omgeving waarin de boom zich bevindt.
Wanneer de conditie van een boom ondermaats is, valt dit meestal te wijten aan problemen met de standplaats. Een slechte conditie kan het gevolg zijn van bodemverdichting, wijziging van de grondwaterstand, graafwerken binnen de wortelzone en degelijke meer.

Deze problemen kunnen vermeden worden door preventieve maatregelen te treffen alvorens bepaalde werken uit te voeren. Wanneer er zich toch standplaatsproblemen voordoen, kunnen deze in de meeste gevallen wel verholpen worden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van voedingskokers of het beluchten van de bodem. In deze situaties staan wij u graag bij met onze ruime ervaring. Vraag meer informatie.

 

Bomen snoeien

Boomverzorging Johan Van Aert is gespecialiseerd in het vakkundig snoeien van bomen. Snoeien is meer dan “enkel wat takken afzagen”: een goede zaagtechniek is van cruciaal belang voor een goede sluiting van de snoeiwonde. Rekening houdend met het eindbeeld en de doelstelling van het snoeien zijn er verschillende snoeivormen en diensten mogelijk:

  • Begeleidingssnoei
  • Onderhoudssnoei en uitlichten
  • Corrigeren van stormschade
  • Verwijderen van probleemtakken en dood hout

Veel mensen denken dat de lente de beste periode is om te snoeien. Dit is echter niet correct. In de zomer is het voor de boom mogelijk om sneller te reageren op snoeiwonden en is de kans op infecties aanzienlijk kleiner.
Het snoeien van een boom met sporen is uit den boze! Door sporen te gebruiken, worden er tientallen openingen in de stam gemaakt waardoor er ziektes in de boom kunnen dringen. Een goede boomverzorger zal nooit een boom snoeien met sporen. Wij snoeien met touwtechnieken, een ladder of een hoogtewerker. Vraag meer informatie.

 

Boomverzorging is genezen en voorkomen

Boomverzorging is niet alleen de symptomen van ziekten of plagen bestrijden. We willen ook de onderliggende oorzaak kennen en het probleem permanent oplossen. Hiervoor gebruiken we zoveel mogelijk biologische producten. We kunnen een plaag ook bestrijden met een tegenplaag, die op zichzelf geen plaag kan vormen. Bijvoorbeeld: luizen bestrijden door de larve van lieveheersbeestjes in de boom te plaatsen, zodat er een natuurlijk evenwicht komt tussen prooi en prooidier. Of we veranderen de smaak van een boom, waardoor een insect deze niet meer herkent als voedselbron. Dit doen we bijvoorbeeld bij de Kastanjemineermot. Daardoor helpen we de boom zichzelf op een natuurlijke manier te genezen.

Veel schimmels, bacteriën en insecten leven in symbiose met de boom: ze hebben elkaar nodig om te kunnen leven. Het is essentieel om dit evenwicht te begrijpen. Het is uiteindelijk de boom die zichzelf moet genezen, wij creëren daarvoor de ideale condities.

Bij een zieke of stervende boom moet ook de veiligheid in acht worden genomen, zeker in een bebouwde omgeving. Deze factor nemen we ook op in onze analyse, om een boom te vellen en vervangen of te kiezen voor behandeling. De beslissing ligt natuurlijk bij u als eigenaar. We geven u alle mogelijkheden en het bijhorende kostenplaatje.

Weet u niet precies wat het probleem is met uw boom? Vraag ons vrijblijvend om informatie over boomverzorging.